12/05/2023

ถอยอีกราย ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมไทยสร้างชาติ จังหวัดนครพนม จบเดินสายหาเสียงแล้ว พรรคไม่เอาอย่างข้อตกลง

By