08/04/2022

เกษตรกรปาล์มเฮ! ธ.ก.ส. อนุมัติ จ่ายรับรองรายได้ วงเงิน 4.6 พันล้านบาท 3.7 แสนราย

By admin_settee16


กสิกรปาล์มเฮ! ธ.ก.ส. อนุมัติ จ่ายรับรองรายได้ วงเงิน 4.6 พันล้านบาท 3.7 แสนราย
นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการแบงค์เพื่อการกสิกรรมและก็สหกรณ์การกสิกรรม (ธ.ก.ส.) กล่าวมาว่า ตามความเห็นคณะรัฐมนตรี ตอนวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ อนุมัติให้ดำเนินโครงงานรับรองรายได้เกษตรกรกสิกรปาล์มน้ำมัน ปี 2564 โดยการจัดสรรวงเงินงบประมาณพื้นฐาน ปริมาณ 4,600 ล้านบาท เพื่อความให้การช่วยเหลือด้านรายได้แก่เกษตรกรกสิกรปาล์มน้ำมัน ทุเลาความลำบากของเกษตรกรจากปัญหาผลิตผลล้นตลาดแล้วก็ราคาผลิตผลเสื่อมถอย
โดยตั้งราคาจุดมุ่งหมาย เพื่อเกษตรกรมีรายได้ที่สมควรจากวิธีขายผลปาล์มทะลาย (อัตราน้ำมันปริมาณร้อยละ 18) ที่โลละ 4 บาท ปริมาณเกษตรกรที่ได้รับผลดีกว่า 370,000 ราย ช่วงเวลาปฏิบัติการ ตั้งแต่ม.ค.ถึงกันยายน 2564 ซึ่ง ธ.ก.ส. จะชำระเงินทดแทนส่วนต่างระหว่างราคาวัตถุประสงค์กับราคาท้องตลาดอ้างอิง ฝากบัญชีเงินออมของเกษตรกรโดยตรงทุก 30 วัน หรือตามกรอบในเวลาที่แผนกอนุกรรมการบริหารโครงงานรับรองรายได้เกษตรกรกสิกรปาล์มน้ำมันระบุ
สำหรับหลักเกณฑ์การชำระเงินรับรองรายได้ รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ที่ขึ้นบัญชีเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครอบครัว ครอบครัวละไม่เกิน 25 ไร่ และก็ควรเป็นพื้นที่ปลูกต้นปาล์มที่ได้ผลผลิตแล้ว (อายุ 3 ปีขึ้นไป) ระบุผลิตผลเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีที่ใช้คำนวณวงเงินช่วยเหลือ ที่เกษตรกรแต่ละครอบครัวจะได้รับ โดยใช้ข้อมูลผลิตผลเฉลี่ยทั่วทั้งประเทศย้อนไป 3 ปี (ก.ย. 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2563) คิดเป็น 2,948 กิโลต่อไร่ต่อปี
ดังนี้ ธ.ก.ส. จะประเมินผลตามข้อมูลที่ได้รับ ต่อจากนั้นจะโอนเงินฝากบัญชีเงินออมเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงินประกันรายได้ในแต่ละงวดคำนวณจาก (ราคาจุดมุ่งหมาย (4 บาทต่อกิโล) – ราคาท้องตลาดอ้างอิง) X (ปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่องวด X ปริมาณไร่) ซึ่งจะมีการประกาศราคาท้องตลาดอ้างอิงทุก 30 วัน โดยจะชำระเงินเมื่อมีส่วนต่างระหว่างราคาจุดมุ่งหมายกับราคาท้องตลาดอ้างอิงดังที่ภาควิชาอนุกรรมการบริหารแผนการรับรองรายได้เกษตรกรเกษตรกรปาล์มน้ำมันระบุ
เกษตรกรสามารถตรวจทานการโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 1 วัน หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั้งประเทศ รวมทั้งในกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับใจความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินโอนฝากบัญชีเงินออมเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว